Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Gårdsbrukets ekonomi » Driftsplanering och generationsväxling

Driftsplanering och generationsväxling

Utförandeplaner
Kod: BE16GB02
Namn: Driftsplanering och generationsväxling
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- kan göra upp en driftsplan för ett gårdsföretag
- har en uppfattning om vad som menas med ett hållbart utnyttjande av gårdens resurser och känner till begreppet gårdssyn
- kan, med stöd av täckningsbidragskalkyler, resultatplanering, lönsamhetsanalys och nyckeltal även så kallade gröna nyckeltal, utvärdera ett ekologiskt produktionsalternativ
- utvecklar förståelse för generationsväxlingsprocesser i gårdsföretag
- förstår hur skillnader i företagets affärsidé inverkar på hela affärskonceptet t ex hur storskalig råvaruproduktion skiljer sig från produktion av mervärdesprodukter
- förstår principerna för utveckling av tjänste- och serviceinnovation i gårdsbruksföretag
- kan vidareutveckla entreprenörskap och nya koncept och utnyttja digitaliseringens och regionens möjligheter samt skapa bryggor mellan branscher (”Palveluinnovaatiot”)
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog - Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen