Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Gårdsbrukets ekonomi » Investering och finansiering

Investering och finansiering

Utförandeplaner
Kod: BE16GB01
Namn: Investering och finansiering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- känner till betalningsströmmarna i företaget och faktorer som påverkar dessa
- kan göra upp en omfattande ekonomiplan med alternativa produktionsberäkningar för ett gårdsföretag, med hjälp av tillgängliga Excel kalkylprogram, samt kan beräkna de olika alternativens lönsamhet och likviditet
- kan göra upp budgetar för gårdsföretag och investeringskalkyler utgående från gällande bestämmelser om investerings- och andra företagsstöd
- känner till viktiga betalningsrörelser och finansieringsmöjligheter för landsbygdsföretag
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog - Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen