Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Bioekonomi I » Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring och försäljning

Utförandeplaner
Kod: BE16BEI01
Namn: Marknadsföring och försäljning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- förstår marknadsföringens betydelse vid skapandet av ett nätverk av kundrelationer
- kan göra en ändamålsenlig konkurrens- och kundanalys och upprätta en marknadsföringsstrategi för ett utvalt företag
- förstår betydelsen av och skillnaden mellan extern och intern marknadsföring
- kan utvärdera marknadsföringsprocessen och anpassa den till en säljprofil och rätt kundgrupp
- känner till den viktigaste lagstiftningen gällande konsument- och konkurrensskydd
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen