Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Bioekonomi I » Bioekonomiprojekt

Bioekonomiprojekt

Utförandeplaner
Kod: BE16GE01
Namn: Bioekonomiprojekt
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- förstår begreppet bioekonomi och dess betydelse i Finland
- känner till naturbrukets möjligheter att ersätta icke förnyelsebara produkter i övergången från linjär till cirkulär ekonomi
- känner till naturbrukets möjligheter att producera och sälja varor, tjänster och upplevelser
- känner till begreppen kvalitetsledning och kvalitetscertifiering
- kan i mindre projektgrupper ansvara för, planera, genomföra, utvärdera samt rapportera seminarier under temat "Aktuellt inom bioekonomi"
- kan fördjupa sig inom ett valbart område av bioekonomin
- kan fördjupa och bredda kunskaperna om det valda projekttemat via litteraturstudier
- kan genomföra en utredning/undersökning inom det valda ämnesområdet i mindre projektgrupper, gärna i samarbete med näringslivet i den aktuella regionen
- kan sammanställa en skriftlig rapport
- kan presentera projektresultatet för olika målgrupper
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen