Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Fältförlagda studier » Tillämpad odlingsteknik i fält

Tillämpad odlingsteknik i fält

Utförandeplaner
Kod: BE16FS02
Namn: Tillämpad odlingsteknik i fält
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- känner till praktiska detaljer kring uppläggning och skötsel av fältförsök
- kan identifiera de vanligaste förekommande ogräsarterna i spannmål-, oljeväxt-, vall-, och sockerbetsodling
- kan inventera och bedöma behovet av praktiska gödslings- och växtskyddsåtgärder i fält under våren och försommaren
- behärskar grundläggande växtskyddsteknik och känner till tröskan
- känner till specifika regionala förutsättningar för landsbygdsföretagande, framförallt tillämpad växtodling, i olika delar av Finland och kan analysera och rapportera en studieresa i Finland
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog - Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen