Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Fältförlagda studier » Odlingsmarkens vattenhushållning

Odlingsmarkens vattenhushållning

Utförandeplaner
Kod: BE16FS01
Namn: Odlingsmarkens vattenhushållning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- förstår de teoretiska grunderna för markens vattenhushållning samt förstår syften och
tillvägagångssätt vid dränering av odlingsmark
- känner till grundläggande begrepp och principer vid planering av täckdikning samt lämpliga material att tillgå
- kan avgöra på vilka jordarter och för vilka grödor bevattning lönar sig samt kan välja lämplig teknik och lämpligt tillvägagångssätt vid bevattning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog - Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen