Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Ekonomiska förutsättningar » Fastighetsjuridik och -värdering

Fastighetsjuridik och -värdering

Utförandeplaner
Kod: NM13LF02
Namn: Fastighetsjuridik och -värdering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- har kunskaper i bestämmelser som reglerar fastigheter
- känner lagstiftningen som påverkar fastigheter
- känner till kraven på fastighetsaffärer
- känner till registreringsmyndigheter och -utdrag
- har kunskaper i fastighetsbildning
- känner till olika ägandeformer
- har kunskaper i förvaltning av enskilda vägar
- agrologstuderande kan värdera gårdsbruksfastigheter och skogsbruksingenjörsstuderande kan värdera skogsfastigheter
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen