Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Ekonomiska förutsättningar » Marknadsanalys och produktionsstöd

Marknadsanalys och produktionsstöd

Utförandeplaner
Kod: BE16EF03
Namn: Marknadsanalys och produktionsstöd
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- behärskar grundläggande nationalekonomiska begrepp och förstår hur internationella avtal och bestämmelser inverkar på olika slags landsbygdsföretag i Finland
- inhämtar ett aktuellt kunnande om principer och bestämmelser gällande gårdsbrukets olika produktions- och miljöstöd
- kan göra en fyrfältsanalys (SWOT-analys) för en vald bransch och lär sig att reflektera kring hur marknader och politik påverkar den aktuella branschen
- deltar i, analyserar och rapporterar skriftligt ett obligatoriskt landsbygdspolitiskt seminarium (SLC)
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog - Bioekonomi
Anmärkningar: Kursen är årskursöverskridande vartannat år.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen