Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Ekonomiska förutsättningar » Gårdsbrukets bokföring och redovisning

Gårdsbrukets bokföring och redovisning

Utförandeplaner
Kod: BE16EF02
Namn: Gårdsbrukets bokföring och redovisning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- uppnår fördjupade kompetenser gällande specialfrågor inom lantbruksbokföring och
- lantbruksbeskattning, fastighetsbeskattning, HFD-beslut, företagsbeskattning och skattedeklaration
- kan använda de vanligast förekommande lantbruksdataprogrammen (Wakka)
- kan utföra en praktisk resultatanalys och kan omvandla gårdens skattebokslut till en resultatanalys
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog - Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen