Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Husdjursproduktionens grunder » Djurskydd och etik

Djurskydd och etik

Utförandeplaner
Kod: BE16HG03
Namn: Djurskydd och etik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- känner till och kan tillämpa djurskyddslagstiftningen med beaktande av etiska krav
- har en insikt i vilka regler, krav och begränsningar som inverkar på husdjursproduktionen, inklusive de så kallade tvärvillkoren och husdjursstöden, och hur dessa påverkar produktionsförutsättningarna
- känner till hur man skall planera ett djurstall enligt gällande djurskyddsbestämmelser
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog - Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen