Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Husdjursproduktionens grunder » Husdjurens hälsovård

Husdjurens hälsovård

Utförandeplaner
Kod: BE16HG02
Namn: Husdjurens hälsovård
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- lär sig grunderna i djurhälsovård med tonvikt på sjukdomsförebyggande åtgärder
- förstår vad som inverkar på en bra djurhälsa
- känner till de vanligast förekommande sjukdomarna hos produktionsdjur och deras symptom
- kan vidta åtgärder då produktionsdjur i ett gårdsföretag insjuknar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog - Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen