Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Husdjursproduktionens grunder » Utfodring av husdjur

Utfodring av husdjur

Utförandeplaner
Kod: BE16HG01
Namn: Utfodring av husdjur
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- lär sig grunderna i husdjursskötsel med fokusering på fodrets kemiska innehåll och olika foderkomponenter, även fullfoderblandningar, utgående från de olika djurslagens behov av energi och näringsämnen
- förstår samspelet mellan grovfoder och kraftfoder
- kan utforma ändamålsenliga foderstater och planera husdjursutfodring med beaktande av olika inverkande faktorer, tolka utfodringsplanens värden och utvärdera utfodringsplanen
- känner till olika foderoptimeringsprogram, som exempelvis Kokompassen, och kan utföra enkla så kallade dagsberäkningar, utgående från fodrets och mjölkens ekonomiska värde i euro/ko/dag
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog - Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen