Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Växtproduktionens grunder II » Markens växtnäringsförråd

Markens växtnäringsförråd

Utförandeplaner
Kod: BE16VGII01
Namn: Markens växtnäringsförråd
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- kan använda sig av tillämpade beräkningssätt vid tillförsel av växtnäring (gödslingsberäkningar)
- känner till betydelsen av den växtnäring som finns bunden i markens växtnäringsförråd och kan utgå från denna mängd växtnäring som grund för gödslingsberäkningar
- förstår hur olika växtnäringsämnen binds i marken och vilka faktorer som bidrar till mobiliseringen av dessa växtnäringsämnen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog - Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen