Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Gårdsförlagda studier » Gårdsföretagets ekonomiska beräkningar

Gårdsföretagets ekonomiska beräkningar

Utförandeplaner
Kod: BE16GF01
Namn: Gårdsföretagets ekonomiska beräkningar
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- kan beräkna rörliga kostnader och göra individuella täckningsbidragskalkyler för växt- och husdjursproduktion på gårdsnivå
- lär sig att översätta materialflöde till ekonomiska konsekvenser
- lär sig att göra totala täckningsbidragskalkyler utan stöd
- kan på ett effektivt sätt använda gårdsföretagets egna produktionsdata för att utföra grundläggande ekonomiska beräkningar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog - Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen