Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Gårdsförlagda studier » Växtproduktion

Växtproduktion

Utförandeplaner
Kod: NM13GF01
Namn: Växtproduktion
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- kan utförligt i form av en illustrerad gårdspraktikrapport redogöra för och ingående beskriva och analysera gårdsföretagets växtproduktion
- kan beskriva och analysera hur gården interagerar med omgivande miljö med beaktande av olika aspekter
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Agrolog - Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen