Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Grundstudier » Gårdsbrukets skog » Avverkningsteknik

Avverkningsteknik

Utförandeplaner
Kod: NM13VA01
Namn: Avverkningsteknik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- kan utföra motormanuell avverkning på ett säkert sätt
- kan beakta sortimentskraven vid upparbetning av virket
- kan utföra basservice på motorsåg
- känner till hur småskalig virkesdrivning planeras och genomförs
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen