Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Grundstudier » Gårdsbrukets skog » Gårdsbrukets skog

Gårdsbrukets skog

Utförandeplaner
Kod: BE16GS02
Namn: Gårdsbrukets skog
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
-förstår betydelsen av ett långsiktigt hållbart skogsbruk
-känner till grunderna för hyggesfritt skogsbruk
-känner till den nationella databasen över skogstillgångar och kan använda tjänsten www.minskog.fi inom gårdsskogsbruket
-vet vad en skogsbruksplan innehåller och med hjälp av den kan uppskatta skogsbrukets
betydelse för hela verksamheten i ett gårdsbruksföretag
-kan grovt uppskatta volym, tillväxt och avverkningsmöjligheter ute i terrängen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Agrolog
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen