Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Grundstudier » Gårdsbrukets skog » Skogsskötsel

Skogsskötsel

Utförandeplaner
Kod: BE16GS01
Namn: Skogsskötsel
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
-känner till hur trädbestånd i skogen utvecklas under en omloppstid och hur de behöver skötas för att man skall uppnå en lönsam virkesproduktion
-uppnår grundläggande kunskaper i virkeshandel och virkesdrivning
-har en uppfattning om sin egen effektivitet och förmåga gällande skogsarbete för att kunna räkna ut lönsamhet för olika försäljningssätt och olika former av entreprenadarbete
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog
Anmärkningar: Årskursöverskridande vartannat år


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen