Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Grundstudier » Praktisk introduktion i yrket » Anatomi och fysiologi

Anatomi och fysiologi

Utförandeplaner
Kod: BE16PI02
Namn: Anatomi och fysiologi
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
-förstår husdjurens anatomi och fysiologi och dess inverkan på utfodringen samt hur fortplantningen fungerar för produktionsdjuren (nöt, svin, får, fjäderfä och häst)
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Agrolog
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen