Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Grundstudier » Praktisk introduktion i yrket » Traktorteknik och fältmaskiner

Traktorteknik och fältmaskiner

Utförandeplaner
Kod: BE16PI01
Namn: Traktorteknik och fältmaskiner
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- känner till de vanligast förekommande fältmaskinerna inom lantbruksnäringarna
- har en förståelse för kostnadseffektiv och hållbar maskinanvändning
- har en uppfattning om framtida utvecklingsmöjligheter av fältmaskiner
- lär sig att praktiskt använda traktorer och vanligt förekommande fältmaskiner
- kan utföra daglig maskinservice
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen