Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Valbar fördjupning i husdjursproduktion B

Valbar fördjupning i husdjursproduktion B

Utförandeplaner
Kod: BE16FHB
Namn: Valbar fördjupning i husdjursproduktion B
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: De valbara fördjupningsstudierna inom ämnesområdet husdjursproduktion har som mål att kombinera grundläggande kunskap med praktiska tillämpningar. Grundläggande naturvetenskaplig förståelse gör det möjligt att från fall till fall själv kunna planera och välja rätt åtgärd.

Inom husdjursproduktion och etologi bör studerande specialisera sig på olika djurslag så att studerande fördjupar sig i olika produktionsinriktningar och faktorer som påverkar produktionen.

Studerande skall känna till och förstå husdjurens naturliga beteende och hur detta påverkar utformningen av djurhållningen och produktiviteten.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog
Anmärkningar: Husdjursproduktion A och B går årskursöverskridande vartannat år.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen