Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Valbar fördjupning i växtproduktion B

Valbar fördjupning i växtproduktion B

Utförandeplaner
Kod: BE16FVB
Namn: Valbar fördjupning i växtproduktion B
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: De valbara fördjupningsstudierna inom ämnesområdet växtodling har som mål att kombinera grundläggande kunskap med praktiska tillämpningar. Grundläggande naturvetenskaplig förståelse gör det möjligt att från fall till fall själv kunna planera och välja rätt åtgärd.

Fördjupade kunskaper om växtodling är en förutsättning för framgångsrik och ansvarsfull förvaltning av naturresurser. Växtproduktion kräver förståelse för odlingsväxternas miljökrav samt tillämpning av förebyggande åtgärder inom ramen för växtskyddet som helhet och direkta bekämpningsåtgärder.

Jordbearbetning, växtnäringsförsörjning och växtskydd är odlingstekniska åtgärder som alla måste beaktas vid odlingsplanering. Kurser i odlingsplanering, tvärfackliga ämnen och fältstudier ger studerande förståelse för det samband mellan enskilda kurser och olika faktorer i växtodlingen som råder i praktiken.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog
Anmärkningar: Växtproduktion A och B går årskursöverskridande vartannat år.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen