Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Fältförlagda studier

Fältförlagda studier

Utförandeplaner
Kod: BE16FS
Namn: Fältförlagda studier
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Agrolog
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen