Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Gårdsförlagda studier

Gårdsförlagda studier

Utförandeplaner
Kod: BE16GF
Namn: Gårdsförlagda studier
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 12    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Den studerande
-kan utföra de praktiska arbeten (75 praktikdagar) som förekommer under växtodlingssäsongen i ett gårdsföretag med specialiserad eller mångsidig produktion
-kan utförligt, i form av en illustrerad gårdspraktikrapport, redogöra för och på ett ingående sätt beskriva och analysera gårdsföretagets växt- och husdjursproduktion samt maskiner och byggnader
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen