Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Kultur » Musiker (YH), kyrkomusik/barockmusik » Yrkesstudier i kyrkomusik » Liturgisk musik » Hymnologi

Hymnologi

Utförandeplaner
Kod: MU16LM02
Namn: Hymnologi
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 1    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

lär känna psalmens och den andliga sångens utgångspunkter med hänsyn till textinnehåll,

metrik och melodi samt psalmens och den andliga sångens utvecklingsskeden och särdrag
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen