Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Bachelor of Health Care, Nursing » ELECTIVE STUDIES » Clinical studies

Clinical studies

Utförandeplaner
Kod: NU17CS
Namn: Clinical studies
SP totalt:
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Degree Programme in Nursing
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen