Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Bachelor of Health Care, Nursing » THESIS » Thesis » Presentation of Thesis and Maturity Exam

Presentation of Thesis and Maturity Exam

Utförandeplaner
Kod: NU15TH03
Namn: Presentation of Thesis and Maturity Exam
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The student will:
-present, discuss and defend the approved thesis at a seminar
-critically examine another thesis presented at the seminar
-carry out an approved maturity exam
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen