Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Bachelor of Health Care, Nursing » THEORETICAL STUDIES » Responses to Altered Functions » Responses to Altered Musculoskeletal and Respiratory Function

Responses to Altered Musculoskeletal and Respiratory Function

Utförandeplaner
Kod: NU15AF05
Namn: Responses to Altered Musculoskeletal and Respiratory Function
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Pathophysiology 1
Pathophysiology 2,
Drug Therapy 1 and 2
Rehabilitation and Hablitation
Kursspecifika kompetenser: The student will be able to:
-identify health problems involving the musculoskeletal system and respiratory function
-identify manifestations of impairment of the musculoskeletal system
-use the nursing process as a framework for providing individualized care to patients with musculoskeletal and respiratory disorders
-prioritize the patient’s needs for nursing, act correctly on those, and document them, based on the national classification system
-identify risk factors and complications of disorders related to the musculoskeletal system and respiratory function
-apply insights into altered musculoskeletal- and respiratory function to all nursing contexts
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: English
Ansvarig utbildning: Degree Programme in Nursing
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen