Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Bachelor of Health Care, Nursing » THEORETICAL STUDIES » Integral Components of Patient Care » Acute and Intensive Nursing Care

Acute and Intensive Nursing Care

Utförandeplaner
Kod: NU15IC04
Namn: Acute and Intensive Nursing Care
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Perioperative Nursing
First Aid and Crisis Management
Specialized Nursing Skills 2
Medical/Surgical Nursing Care 1
Kursspecifika kompetenser: The student will:
-prepare to implement the nursing process in acute and intensive nursing care
-obtain knowledge of nursing care for patients in pain
-obtain knowledge of nursing care for patients in chock
-obtain knowledge of nursing care for patients with multiple health problems
-obtain knowledge of nursing care for patients with trauma or multiple injuries
-become prepared to care for patients with altered electrolyte- and fluid balance
-become prepared to support the patient and his/her family in acute and intensive nursing care situations
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Degree Programme in Nursing
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen