Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Bachelor of Health Care, Nursing » THEORETICAL STUDIES » Health Care and Social Welfare » Health Care and Social Welfare

Health Care and Social Welfare

Utförandeplaner
Kod: NU15HS01
Namn: Health Care and Social Welfare
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The student will:
-obtain basic knowledge of health care and social welfare structures, both nationally and internationally
-become familiar with health care and social welfare services organized by the public, private and third sector in Finland
-become familiar with the treatment and service chains of social and health care
-understand the basic principles of health legislation in Finland and will be able to apply laws and regulations to his/her health care practice
-be able to apply theoretical knowledge to nursing care in order to guide the patient in matters concerning rights to health care and social services
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: English
Ansvarig utbildning: Degree Programme in Nursing
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen