Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Kultur » Musiker (YH), kyrkomusik/barockmusik » Gemensamma yrkesstudier » Musikledning » Dirigering och instuderingsteknik

Dirigering och instuderingsteknik

Utförandeplaner
Kod: MU12ML01
Namn: Dirigering och instuderingsteknik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande

har grundläggande färdigheter att leda och instudera musikaliskt material för olika former av ensembler.

har insikt i dirigeringstekniker.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Musiker, kyrkomusik/barockmusik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen