Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Kultur » Musiker (YH), kyrkomusik/barockmusik » Valfria studier » Valfria studier

Valfria studier

Utförandeplaner
Kod: val
Namn: Valfria studier
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2: 3    År 3: 3    År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musiker, kyrkomusik/barockmusik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen