Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Kultur » Musiker (YH), kyrkomusik/barockmusik » Praktik » Praktik/projekt för musiker, Kyrkomusiker » Undervisningsövning 1

Undervisningsövning 1

Utförandeplaner
Kod: MU10PR06
Namn: Undervisningsövning 1
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

utvecklar förmågan att analysera och utvärdera inlärnings- och undervisningsprocessen med särskild hänsyn till nybörjarnivå
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Musiker, kyrkomusik/barockmusik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen