Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Kultur » Musiker (YH), kyrkomusik/barockmusik » Praktik » Praktik/projekt för musiker, Kyrkomusiker » Praktiska övningar 1

Praktiska övningar 1

Utförandeplaner
Kod: MU14PR08
Namn: Praktiska övningar 1
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

lär sig att på ett bra sätt genomföra församlingens huvudgudstjänst som kantor.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musiker, kyrkomusik/barockmusik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen