Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Kultur » Musiker (YH), kyrkomusik/barockmusik » Praktik » Praktik/projekt för musiker, Kyrkomusiker » Församlingspraktik 2a

Församlingspraktik 2a

Utförandeplaner
Kod: MU14PR06
Namn: Församlingspraktik 2a
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

erhåller en grundlig och mångsidig inblick i kyrkomusikerns tjänsteuppgifter
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musiker, kyrkomusik/barockmusik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen