Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Kultur » Musiker (YH), kyrkomusik/barockmusik » Praktik » Praktik musiker » Praktik

Praktik

Utförandeplaner
Kod: MU14PR01
Namn: Praktik
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

erhåller via arbetspraktik en inblick i den kommande yrkesrollen samt kunskap om branschen.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Musiker, kyrkomusik/barockmusik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen