Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Kultur » Musiker (YH), kyrkomusik/barockmusik » Yrkesstudier i barockmusik » Barockensemble & Barockorkester

Barockensemble & Barockorkester

Utförandeplaner
Kod: MU14BE
Namn: Barockensemble & Barockorkester
SP totalt: 22
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 12    År 2: 7    År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musiker, kyrkomusik/barockmusik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen