Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Kultur » Musiker (YH), kyrkomusik/barockmusik » Yrkesstudier i kyrkomusik » Sång D

Sång D

Utförandeplaner
Kod: MU14SÅ
Namn: Sång D
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande har

utvecklad teknik, stil- och repertoarkännedom för att arbeta som kyrkomusiker.


har musikaliska verktyg för att verka professionellt genom en egen musikalisk identitet som även ger förutsättningar för fortsatta studier. Dölj kompetenser
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musiker, kyrkomusik/barockmusik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen