Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Kultur » Musiker (YH), kyrkomusik/barockmusik » Yrkesstudier i kyrkomusik » Kyrkomusikforum » Kyrkomusikforum 1

Kyrkomusikforum 1

Utförandeplaner
Kod: MU14KF01
Namn: Kyrkomusikforum 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall

- ha grundliga kunskaper om olika orgeltypers uppbyggnad, terminologi, funktion och underhåll.

- behärska stämning av lingualpipor.

- ha en inblick i liturgik, kyrkans organisation och ledarskap.

-ha förmågan att reflektera över identitetsstärkande faktorer.

- känna till kantorsarbetets kärnområden
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musiker, kyrkomusik/barockmusik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen