Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Kultur » Musiker (YH), kyrkomusik/barockmusik » Yrkesstudier i kyrkomusik » Kyrkomusikforum

Kyrkomusikforum

Utförandeplaner
Kod: MU14KF
Namn: Kyrkomusikforum
SP totalt: 7
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4: 4    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musiker, kyrkomusik/barockmusik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen