Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Kultur » Musiker (YH), kyrkomusik/barockmusik » Yrkesstudier i kyrkomusik » Liturgisk musik » Liturgisk sång 2

Liturgisk sång 2

Utförandeplaner
Kod: MU14LM02
Namn: Liturgisk sång 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

erhåller en grundläggande inblick i framförandet av psalmer och
mässmusik på orgel, användande av olika spelsätt: cantus firmusspel, transpositionsteknik och sång.

erhåller en inblick i grundläggande intonationsteknik.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musiker, kyrkomusik/barockmusik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen