Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Alternativa profilstudier » Gerontologiskt arbete, funktionsnedsättningar och metodik

Gerontologiskt arbete, funktionsnedsättningar och metodik

Utförandeplaner
Kod: SOV13AL06
Namn: Gerontologiskt arbete, funktionsnedsättningar och metodik
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Kursens inlärningsresultat är att studerande:
- har god kännedom om och kan tillämpa arbetsmetoder som befrämjar livskvalitet och delaktighet
- har fördjupade kunskaper om den åldrande människan och åldersrelaterade förändringar
- känner till gerontologins centrala begrepp, delområden och forsknings-resultat och kan förverkliga dem i äldreomsorg
- har fördjupade kunskaper om olika funktionshinder och demens-sjukdomar samt deras konsekvenser
- kan delta i planering, förverkligande, utveckling och utvärdering av olika vård- och omsorgsformer
- kan handleda och rådge funktionshindrade och äldre om samhällets stöd- och serviceformer, hjälpmedel och teknik
- förstår betydelsen av och har beredskap för mångprofessionellt samarbete
- känner till områdets centrala lagstiftning och styrdokument
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Socionom, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen