Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Alternativa profilstudier » Ungdomsarbete och metodik

Ungdomsarbete och metodik

Utförandeplaner
Kod: SOV13AL05
Namn: Ungdomsarbete och metodik
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
- Har insikter i den unga människans utveckling och uppväxtvillkor i dagens samhälle
- Är bekant med olika möjligheter och risker som den unga möter
- Känner till centrala teorier om ungdomskultur
- Kan identifiera ungas resurser, göra riskbedömningar och tillämpa resursförstärkande arbetssätt
- Har kunskaper om skolkuratorns roll och uppgifter
- Kan tillämpa central lagstiftning och aktuella styrdokument i arbetet med unga
- Har en beredskap att arbeta i mångprofessionella team och samarbeta med vårdnadshavare
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Socionom, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen