Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Alternativa profilstudier » Invandrararbete och metodik

Invandrararbete och metodik

Utförandeplaner
Kod: SOV13AL03
Namn: Invandrararbete och metodik
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
- kan fungera i interkulturell växelverkan och handha uppgifter som handlar om handledning, rådgivning och social omsorg för invandrare
- har god kännedom om integrationsprocessen
- har fördjupad kunskap om olika arbetsmetoder och centrala begrepp i invandrararbete och kan arbeta i mångprofessionella team
- har kännedom om kulturens inverkan på individer och grupper samt gör sig medveten om egna värderingar och förhållningssätt
- känner till områdets centrala lagstiftning och styrdokument
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Socionom, Vasa
Anmärkningar: I kursen kan ingå litteratur på finska och/eller engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen