Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Alternativa profilstudier » Småbarnspedagogik och metodik

Småbarnspedagogik och metodik

Utförandeplaner
Kod: SOV16AL02
Namn: Småbarnspedagogik och metodik
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Småbarnspedagogik
Pedagogik
Socialt arbete
Kursspecifika kompetenser: Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har fördjupat sina kunskaper om de metodiska arbetssätten inom småbarnspedagogiken och kan tillämpa ett systematiskat didaktiskt tänkande med barnet som utgångspunkt
- har goda kunskaper om barnskyddets mål och metoder
- har beredskap att stöda familjer i krävande livssituationer och samarbeta med myndigheter och nätverk i förebyggande arbete och familjecentrerat socialpedagogiskt arbete
- har kunskap om arbetsmetoder som befrämjar interaktion mellan barn och fostrare
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Socionom, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen