Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Alternativa profilstudier » Familjearbete och metodik

Familjearbete och metodik

Utförandeplaner
Kod: SOV13AL01
Namn: Familjearbete och metodik
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Mänskligt lärande, utveckling och tillväxt
Socialhandledning och social service
Kursspecifika kompetenser: Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
- förstår betydelsen av tidig interaktion och kan stöda anknytningsprocessen mellan barn och vårdnadshavare med arbetsmetoder som befrämjar interaktion och dialog
- har goda kunskaper om barnskyddets mål och metoder
- har beredskap att med familjearbetets metoder stöda familjer i krävande livssituationer och att samarbeta med myndigheter och nätverk i förebyggande arbete och familjecentrerat socialpedagogiskt arbete
- har tillägnat sig en arbetsorientering som är präglad av ett barn- och familjecentrerat synsätt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Socionom, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen