Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Profileringsområdets teori och metoder » Personaladministration och teamarbete

Personaladministration och teamarbete

Utförandeplaner
Kod: SOV13TM03
Namn: Personaladministration och teamarbete
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har beredskap att utföra förmansuppgifter samt leda och utveckla verksamhet inom socialvårdens verksamhetsfält med beaktande av principer som gäller för hållbar utveckling
- har kännedom om ledarfunktioner, teamarbete, administrativa rutiner och förvaltningsprinciper inom det område som representerar studerandes alternativa profilstudier
- har beredskap att leda och motivera personalteam samt hantera konflikter
- har beredskap att granska, reflektera över och utveckla den egna ledarrollen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Socionom, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen