Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Profileringsområdets teori och metoder » Yrkesetik och filosofi

Yrkesetik och filosofi

Utförandeplaner
Kod: SOV13TM02
Namn: Yrkesetik och filosofi
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
- känner till olika människosyner och livsåskådningar samt är
medveten om grunden för sin egen livsåskådning
- är förtrogen med grundbegrepp inom etik och filosofi
- känner till de viktigaste filosofiska strömningarna i det västerländska samhället
- kan argumentera och analysera problem i vardagsliv och yrkesliv
utifrån filosofiska och etiska utgångspunkter
- känner till och kan tillämpa etiska riktlinjer för social yrkesutövning
- ha beredskap att utveckla en professionell yrkesroll baserad på
en humanistiskt präglad yrkesetik, filosofisk teori samt ärlig själv-
reflektion
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Socionom, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen