Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Profileringsområdets teori och metoder » Socialpedagogik

Socialpedagogik

Utförandeplaner
Kod: SOV13TM01
Namn: Socialpedagogik
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har fördjupade kunskaper om socialpedagogiska förklaringsmodeller och teorier
- kan använda sig av en socialpedagogisk tolkningsram och ett livscykelperspektiv för att förstå människan i hennes sociala sammanhang
- förstår betydelsen av socialpedagogiskt arbete för olika klientgrupper
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Socionom, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen