Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Profileringsområdets teori och metoder

Profileringsområdets teori och metoder

Utförandeplaner
Kod: SOV14TM
Namn: Profileringsområdets teori och metoder
SP totalt: 13
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 13    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studiehelheten ger en fördjupad inblick i profileringsområdets teori och metoder, färdigheter för tillämpning samt beredskap för utvärderings- och utvecklingsarbete. Helheten ger även beredskap för kritisk och konstruktiv granskning av egna mål, metodval och deras resultat. Professionell yrkesetik sammansmälter i den egna livsåskådningen.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Socionom, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen